ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که هرچه تلاش می کنید تا به یک پرینتر share شده دسترسی داشته باشید با خطای windows cannot connect to printer مواجه می شوید!

ادامه مطلب...